Obsługa inwestycji

 

 • tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i innych;

 • inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu;

 • pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń;

 • pomiary i obliczenia mas ziemnych;

 • pomiary kontrolne pionowości oraz osiowości urządzeń;

 • zakładanie osnów

 

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

 

 • mapy do celów projektowych;

 • pomiary powykonawcze i uzupełniające

 

Pomiary dotyczące ewidencji gruntów

 

 • rozgraniczenia i podziały działek;

 • badanie stanu prawnego nieruchomości;

 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych;

 • wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomość;

 

Pomiary architektoniczne:

 

 • inwentaryzacje architektoniczno – budowlane budynków;

 • pomiary inwentaryzacyjne elewacji;

 • rzuty kondygnacji, przekroje pionowe;

 

                                                                                        

Oferta geodezyjna

© 2014 by GEO-AS Łukasz Szufranowicz Usługi geodezyjne

 

 

geodeta kraków, geodezja kraków, grodzki ośrodek, mapa, inwentaryzacja

 • s-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now